ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตะแบง1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730012
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  730012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตะแบง1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Natabaeng 1 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาตะแบง
ตำบล :
  คำป่าหลาย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0821976142
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2484
อีเมล์ :
  natabang@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะพานมิตรภาพฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำป่าหลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตะแบง1


นายประกาศ สว่างวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน