ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730013
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  730013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสองห้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasonghong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านนาสองห้อง
ตำบล :
  คำป่าหลาย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042670102
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2491
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะพานมิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำป่าหลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง


นายศาสตรา เพียงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสองห้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน