ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730014
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  730014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเสือหลายหนองยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nasuaelainongyaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาเสือหลาย
ตำบล :
  คำป่าหลาย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0896239043
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะพานมิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำป่าหลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 18:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ


นายทินกร จันทรโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน