ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730015
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  730015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kamahuansrisuratwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคำอาฮวน
ตำบล :
  คำอาฮวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042640060
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  kamarhuan.school2477@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำอาฮวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา


นายรณชัย ปัญญาพ่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน