ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเขือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730016
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  730016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเขือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Khumkeung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านคำเขือง
ตำบล :
  คำอาฮวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042570157
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำอาฮวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 21:40:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเขือง


นายสมจิตร แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเขือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน