ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730018
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  730018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโค้งสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kongsumranschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโค้งสำราญ
ตำบล :
  คำอาฮวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042662001
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  kongsumran_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำอาฮวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ


นางชลนภา ประภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน