ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730019
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  730019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงมัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Dongman
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดงมัน
ตำบล :
  คำอาฮวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กันยายน 2506
อีเมล์ :
  dongman_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำอาฮวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:37:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงมัน


นายวิเศษ เผ่าเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน