ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730022
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  730022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าคราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lhaokram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านเหล่าคราม
ตำบล :
  คำอาฮวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  321
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำอาฮวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:21:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม


นายพิเชษฐ มหาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน