ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730024
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  730024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคก1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKok 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  019650362
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  ?Bankok @ Chaiyoth.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำทิพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคก1


นายลิขิต หาคุ้มคลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน