ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730025
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  730025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านป่าหวาย
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042670105
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  h4dcp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำทิพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:26:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าหวาย


นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน