ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังคอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730026
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  730026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพังคอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpungkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพังคอง
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042049859
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/04/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  324
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:24:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพังคอง


นายทวีศักดิ์ สายคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังคอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน