ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730027
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  730027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SONGPUAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสงเปือย
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042143670
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  sumretsupr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  324
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:25:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปือย


ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน