ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730029
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  730029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดงเย็น
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042612583
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  321
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:26:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเย็น


นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน