ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730031
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  730031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกขามเลียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHOKKHAMLIAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกขามเลียน
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042676422
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2412
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  321
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:27:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน


นายประกอบ มีธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน