ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730032
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  730032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naratip-Poisupinbankoktabang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกตะแบง
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0872240507
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2516
อีเมล์ :
  proisupin2516@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  321
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:27:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง


นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน