ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่งโพน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730033
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  730033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่งโพน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpongphon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่งโพน
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  321
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:27:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่งโพน


ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์ ศรีขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งโพน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน