ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730034
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  730034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ponsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโพนสวาง
ตำบล :
  ดงเย็น
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042-610117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ตุลาคม 2506
อีเมล์ :
  poansawang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสวาง


นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน