ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโด่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730038
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  730038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโด่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannado
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนาโด่
ตำบล :
  นาโสก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042670118
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  1049730038@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  322
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโสก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโด่


นางปาริชาต ทับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโด่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน