ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730039
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  730039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  keangnabonpittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาบอน
ตำบล :
  นาโสก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042660002
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  keangnabon022@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาโสก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์


นายประสาทชัย แสนนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน