ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหัวภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730042
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  730042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหัวภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nahuapoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาหัวภู
ตำบล :
  นาโสก
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042-676461
โทรสาร :
  042-676461
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  Bannahuaphoo school62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโสก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหัวภู


นางเยาวลักษณ์ สะภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน