ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730043
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  730043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannapoyai-Khosuwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่    -   บ้านโคกสุวรรณ
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042661016
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  bannapoyai@mdh.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14:19:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ


นายประดิน อินไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน