ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730045
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  730045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำฮีเบญจวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KAMHEE BENJAWIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคำฮี
ตำบล :
  โพนทราย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042610427
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  322
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน