ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730046
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  730046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนม่วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangdonmuy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนม่วย
ตำบล :
  บางทรายใหญ่
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0857781369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/09/ 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  323
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางทรายใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนม่วย


นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน