ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730047
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  730047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบางทรายใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchonbangsaiyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางทรายใหญ่
ตำบล :
  บางทรายใหญ่
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ตุลาคม 2486
อีเมล์ :
  ss.bangsaiyai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะพานมิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางทรายใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่


นางนิภาพร อุปนิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน