ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730050
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  730050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamhee Benjawit Sakhadonmaungpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดอนม่วงพัฒนา
ตำบล :
  โพนทราย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน