ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730053
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  730053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอมมณีใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjommanytai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านจอมมณีใต้
ตำบล :
  ผึ่งแดด
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0877714473
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Petpirin.ptw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำทิพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผึ่งแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้


นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน