ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730055
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  730055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดี2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannadee2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาดี
ตำบล :
  ดงมอน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0857457767
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2508
อีเมล์ :
  bannadee2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 13:33:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดี2


นางสาวพิณทิพา จันรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน