ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730056
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  730056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannontum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนตูม
ตำบล :
  ผึ่งแดด
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0833802820
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผึ่งแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:59:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตูมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน