ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ่งแดด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730057
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  730057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผึ่งแดด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphuengdad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านผึ่งแดด
ตำบล :
  ผึ่งแดด
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/12/2495
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำทิพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผึ่งแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผึ่งแดด


นายพินิจ ภูนาโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ่งแดด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน