ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730058
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  730058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปือยเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansongpauynau
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโชคชัย
ตำบล :
  ดงมอน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042661516
โทรสาร :
  042661516
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2520
อีเมล์ :
  ban3410@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำทิพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงมอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:04:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ


นายเพ็ญสมัย แก้วตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน