ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยางจอมมณี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730059
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  730059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยยางจอมมณี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAIYANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยยาง
ตำบล :
  ดงมอน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042661503
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดงมอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2563 เวลา 15:41:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยยางจอมมณี


นายวุฒิชัย ไชยกาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางจอมมณี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน