ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730060
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  730060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองเขียน
ตำบล :
  ผึ่งแดด
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0879533991
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29พฤศจิกายน2442
อีเมล์ :
  suwanpornn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองปัจจิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผึ่งแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่


นายกฤษดา ปาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน