ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730062
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  730062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban kudkaeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสมสะอาด
ตำบล :
  กุดแข้
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042660978
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/01/2497
อีเมล์ :
  bkk25school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดแข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแข้


นายวิพัฒน์ บัวชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน