ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730063
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  730063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแข้ใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUTKHAE-TAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุดแข้ใต้
ตำบล :
  กุดแข้
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042670139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2525
อีเมล์ :
  october0124@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดแข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 16:27:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน