ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730066
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  730066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannathon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาถ่อน
ตำบล :
  โพนทราย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042670113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตยมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาถ่อน


นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน