ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730067
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  730067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโสกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NASOKNOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาโสกน้อย
ตำบล :
  โพนทราย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:33:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย


นายบุญรอด ริมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน