ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงหัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730069
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  730069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงหัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuanghak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านม่วงหัก
ตำบล :
  โพนทราย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042-660964
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 21:01:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงหัก


นายวสันต์ ปัญญาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน