ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730070
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  730070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าไซย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGYASAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองหญ้าไซย์
ตำบล :
  โพนทราย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042670114
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ธันวาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตรนวพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลโพนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์


นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน