ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำสายทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730071
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  730071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำสายทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamsaithongwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านชุมชนคำหอย
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  kamsaytong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12:06:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา


นายหัสดร สุดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสายทองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน