ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730072
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  730072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดโง้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  gootngong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกุดโง้งใหญ่
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042673005
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  gootngong@sanook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มุกดาหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง


นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน