ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดานคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730073
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  730073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดานคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandankham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดานคำ
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 /4/2523
อีเมล์ :
  Dankham62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดานคำ


นางอภิวันท์ บุญประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดานคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน