ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730075
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  730075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเมืองใหม่
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042611346
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2495
อีเมล์ :
  mumin_2009@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มุกดาหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองใหม่


นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน