ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730076
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  730076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศูนย์ไหม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansoonmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านศูนย์ไหม
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  086-2210621
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2517
อีเมล์ :
  soonmaiscool@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:12:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม


นายประสาน จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน