ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730077
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  730077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหมืองบ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaungbaa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหมืองบ่า
ตำบล :
  คำอาฮวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042640064
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2424
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำอาฮวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำอาฮวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:38:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหมืองบ่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน