ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730084
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  730084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเอี่ยนดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong-ien Dong Ratsongkrou
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองเอี่ยนดง
ตำบล :
  น้ำเที่ยง
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042691452
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  nongdong097@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  326
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำเที่ยง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 11:04:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง


นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน