ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730085
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010201
รหัส Obec 6 หลัก :
  730085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเหล่า
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042684118
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2459
อีเมล์ :
  baanlauschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 07:22:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่า


นายทักษิณ คนซื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน