ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยาง1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730088
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  730088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงยาง1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  บ้านดงยาง1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดงยาง1
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  dongyang1.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:22:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงยาง1


นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน