ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730093
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010206
รหัส Obec 6 หลัก :
  730093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพนงาม
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  0899439525
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผาซานศึกษาพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:01:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนงาม


นายปานไทย ภูล้นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน