ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730094
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  730094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสระพังทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongsapungthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองสระพังทอง
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042664502
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/09/2512
อีเมล์ :
  bannongsra@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำชะอีศึกษาพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง


นายเพลินศักดิ์ บุตดีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน