ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยตาเปอะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730095
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  730095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยตาเปอะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HULTAPER
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยตาเปอะ
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  คำชะอี
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49110
โทรศัพท์ :
  042670153
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤศจิกายน 2543
อีเมล์ :
  taperschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงหลวงตอนบน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  64 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยตาเปอะ


นายวรชาติ สกุลเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตาเปอะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน